Naam Voornaam Plaats
Cleassens Chantal Heenvliet Kung Fu Paarse Sjerp
Driel-Vis van Jerry                                        

Australie

Kung Fu Paarse Sjerp
Klok Ben Rockanje Kung Fu Paarse Sjerp