Zoals er veel verschillende stijlen zijn, wordt de beoefening van een stijl mede ontleend aan de principes, kennis en vaardigheSBLeeden van de instruerende Meester (de Master). Master S.B. Lee legt de nadruk op de innerlijke kennis in het beoefenen van zijn stijl en heeft daarbij een diepgang en fysieke en spirituele zelfkennis ontwikkeld die uniek is in de wereld van de vechtkunst.

In zijn jarenlange ontwikkeling is Master S.B. Lee tot de ontdekking gekomen dat zijn ontwikkelingen in de vechtkunst een specifieke stijl ontgroeid is. Het is dan ook mogelijk de vaardigheden in vrijwel alle vechtkunst stijlen toe te passen, omdat zijn ontwikkelde innerlijke inhoud in het uitvoeren van technieken even effectief in alle stijlen toe te passen is – deze vaardigheden bouwen dan ook voort op rudimentaire bewegingen.

Zijn vergevorderde stadium in het beheersen en combineren van fysieke en innerlijke bewegingen bij het beoefenen van vechtkunst, brengen het fysieke, geestelijke en spirituele samen in een gebalanceerde uiting van gecontroleerde technieken.

Master S.B. Lee heeft niet alleen de uitvoering van technieken in het combat aspect van vechtkunst onder controle, maar ook die van: chi, lichaam, omgeving en de innerlijke energie – gebruikt in de beoefening van de sao Lim vechtkunst.