huisregels


U bent van harte welkom bij Kam-Lung. Om ervoor te zorgen dat iedereen het naar zijn/haar zin heeft bij Kam-Lung, hanteren wij de onderstaande huisregels:

1.Bij Kam-Lung staat de etiquette zeer hoog in het vaandel. In de etiquette staan normen en waarden (regels) en tradities zoals deze vanuit de oude krijgskunst, (de weg van de krijger), overgeleverd zijn. Alle krijgskunsten wereldwijd gebruiken dezelfde basisprincipes als deze etiquette:

2. Men zal zich niet bezig houden met criminele activiteiten en discriminatie. Het gebruik van alcohol en/of drugs is ten strengste verboden. Het trainen en/of gebruiken van (oefen)wapens is alleen maar toegestaan onder begeleiding van gekwalificeerde assistenten en/of leraren.

3. Bij binnenkomst van de Kwoon/Dojo dient u altijd te groeten. Dit uit respect naar de Kwoon/Dojo en/of leraar. Trek uw schoenen direct bij binnenkomst uit. Niet alleen om de sporthygiëne, maar het drukt ook respect uit naar de Kwoon. Tijdens de trainingen draagt u altijd schone en correcte sportkleding. Binnen schoenen zijn eventueel in overleg wel toegestaan.

4. In de trainingsruimte mag u geen petjes, caps of andere hoofdbedekking dragen. Bij Kam-Lung wordt er uitsluitend Nederlands gesproken en/of de taal die gebruikelijk is bij een van de desbetreffende sporten die wij bij Kam-Lung onderwijzen.

5. Het is niet toegestaan om op welke wijze dan ook de lessen te verstoren.

6. Mobiele telefoons zijn niet toegestaan in de trainingsruimte. discmans en MP3-spelers zijn met toestemming wel toegestaan.

7. Roken en het gebruik van alcohol/drugs en/of andere stimulerende middelen is niet toegestaan.

8. Kinderen < 12 jaar mogen de trainingsruimtes NIET betreden zonder instructeur en/of aanwezig personeel.

9. Huisdieren zijn niet toegestaan in de trainingsruimtes.

10. Losse onderdelen (bokshandschoenen, springtouwtjes, dumbels etc.) legt u na gebruik terug op hun plaats.

11. Alleen afsluitbare drinkbekers (bidons) mag u in de trainingsruimtes gebruiken.

12. Jassen en/of andere kledingstukken laat u achter in de daarvoor bestemde ruimtes (kleedkamers) en neemt u niet mee naar de trainingsruimte.

13. De directie is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal of ongevallen in en om een van de Kam-Lung vestigingen.

14. De directie  is bevoegd om welke reden dan ook de huisregels aan te passen.

15. Het in strijd handelen met deze regels kan intrekking van de lidmaatschap tot gevolg hebben, zonder restitutie van lidmaatschapsgeld.