Special Combat seminar Kam-Lung

Bij de Special Combat seminar van zondag 24 maart a.s. Zal het eerste deel voornamelijk gaan om ongewapende verdedigingstechnieken. Vanuit de basis verdedigingstechnieken wordt dan verder gewerkt met de vervolgtechnieken. Na een korte rust wordt er in het tweede deel extra aandacht gegeven aan E.H.B.O. technieken. Hoe te werk gaan onder stress. Slachtofferhulp en meer...

€35,00

Introductieles zumba

Woensdagavond 12 juni a.s. organiseert Kam-Lung weer een nieuwe introductieles ZUMBA. De les staat o.l.v. Julie Versloot en is van 19.00 uur tot 20.00 uur. Aanmeldingen voor deze les aan de balie of via Facebook, website of WhatsApp.